De pedagogische kwaliteit van de ouderparticipatiecrèche in 2016; Draaiers en hun relaties met kinderen in beeld: Tussenrapport

R.G. Fukkink, R.M.V. Sluiter, M.J.J.M. Gevers Deynoot-Schaub, K.O.W. Helmerhorst

Research output: Book/ReportBookAcademic

Abstract

Nederland kent inmiddels zo’n veertig jaar ouderparticipatiecrèches (opc’s). Dit is een vorm van kinderopvang waarbij de ouders (die ‘draaiers’ worden genoemd als zij op de groep staan) gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kinderopvang van elkaars kinderen en voor het gevoerde pedagogische beleid. De pedagogische kwaliteit van de ouderparticipatiecrèches, is niet eerder wetenschappelijk onderzocht. Een eerste kwaliteitspeiling is uitgevoerd met een evaluatie van de interactievaardigheden (op groepsniveau) en de pedagogische relatie tussen draaiers en hun eigen kinderen enerzijds en andere kinderen anderzijds (dyadisch niveau). Op de basale vaardigheden sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structureren en grenzen stellen laten de draaiers gemiddeld voldoende tot goede kwaliteit zien. Ook de meer educatieve vaardigheid praten en uitleggen is gemiddeld voldoende tot goed. De kwaliteit van de vaardigheden ontwikkelingsstimulering en begeleiding van interacties is gemiddeld onvoldoende. De draaiers ervaren zowel meer nabijheid als afhankelijk- en conflictueus gedrag van hun eigen kind in vergelijking met andere kinderen in de groep die niet van de ouder zelf zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherNederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek
Publication statusPublished - Oct 2016

Cite this