De rol van technologie in het forensisch technische onderwijs in Nederland

Sander Ernst, Christianne de Poot

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

In de afgelopen decennia hebben technologische ontwikkelingen veel veranderingen teweeggebracht in de forensische opsporingspraktijk en is ook het onderwijs voor de forensisch technische onderzoekers ingrijpend veranderd. Forensische technieken en processen ontwikkelen zich zeer snel, evenals de technologie in de omgeving waarin forensisch onderzoek plaatsvindt. Daarnaast bieden ontwikkelingen in de technologie ook mogelijkheden om het onderwijs op een nieuwe manier vorm te geven met nieuwe onderwijsmiddelen, en beter in te spelen op de eisen die door de opleidingsvorm en de toekomstige ontwikkelingen aan forensische professionals worden gesteld. In dit artikel verkennen we de rol van technologie in het onderwijs op forensisch technisch gebied en laten we zien welke actuele ontwikkelingen plaatsvinden in dit onderwijs en welke
betekenis dit heeft voor de opleidingen voor zittende en toekomstige forensisch onderzoekers.
Original languageDutch
Pages (from-to)101-120
JournalCahiers Politiestudies
Volume2018-4
Issue number49
Publication statusPublished - 2018

Cite this