De verwording van het kritisch bewustzijn

Translated title of the contribution: The degeneration of critical consciousness

Joop Zinsmeister, Adriaan Rottenberg, Najat Bay

Research output: Web publication or non-textual formWeb publication or websiteEducational

Abstract

Het hoger onderwijs staat voor de uitdaging om studenten te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers die zich kritisch kunnen verhouden tot de complexiteit van de samenleving (OCW, 2019). De Dublindescriptoren die voor accreditatie van oordeelsvorming in het hoger onderwijs gelden noemen het oordeelsvorming “dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten.” Onderwijs dient hierbij als instrument om bij te dragen aan de ontwikkeling van studenten. Vaak vindt dit zijn vertaalslag in een begrip als kritisch bewustzijn.

In dit artikel beschrijven wij onze ervaringen van de ontwikkeling van kritisch bewustzijn, denken en handelen in het hbo van de afgelopen dertig jaar. We baseren ons met name op de ontwikkelingen bij de opleidingen HRM, als nazaat van de sociale academie, en Bedrijfskunde. Maar eerst staan we stil bij het begrip kritisch bewustzijn vanuit de literatuur.
Translated title of the contributionThe degeneration of critical consciousness
Original languageDutch
PublisherNeerlandistiek
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 27 Nov 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The degeneration of critical consciousness'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this