Een uitgestelde keuze voor een vakgebied: Motieven voor het leraarschap bij een brede pedagogische lerarenopleiding

Translated title of the contribution: A delayed choice for a domain: Motives for becoming a teacher at a broad pedagogical teacher education course

Izaak Dekker, Marco Snoek, Marjon Fokkens-Bruinsma

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

8 Downloads (Pure)

Abstract

De lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs zijn in Nederland gekoppeld aan een specifiek vakgebied. Met een nieuwe brede pedagogische lerarenopleiding biedt de Hogeschool van Amsterdam een route naar het leraarschap voor mensen die leraar willen worden zonder daarbij aan de start al een specifiek vak voor ogen te hebben. De aanname is hierbij dat er een doelgroep bestaat van studenten die voornamelijk gemotiveerd is voor generieke aspecten van het leraarschap. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt in dit artikel vergelijkt de motieven van eerstejaars voltijdstudenten van de brede pedagogische lerarenopleiding met die van andere tweedegraads lerarenopleidingen met behulp van de FIT-choice vragenlijst. Uit de analyses komt naar voren dat studenten van de brede pedagogische opleiding meer belang hechten aan het werken met adolescenten, de intrinsieke waarde van het beroep, en het bijdragen aan kansengelijkheid. Daarnaast scoren deze studenten hoger op ingeschatte bekwaamheid als leraar en weegt salaris minder mee als motief. Uit een tweetraps clusteranalyse bleek bovendien dat de brede pedagogische opleiding relatief veel studenten aantrekt behorende tot het intrinsiek gemotiveerde profiel dat volgens eerdere onderzoeken een voorspeller is voor behoud voor het leraarschap. De resultaten wijzen erop dat een generieke route naar het leraarschap inderdaad een andere doelgroep aanspreekt.
Translated title of the contributionA delayed choice for a domain: Motives for becoming a teacher at a broad pedagogical teacher education course
Original languageDutch
Pages (from-to)163-182
JournalTijdschrift voor Lerarenopleiders
Volume45
Issue number2
Publication statusPublished - 2024

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A delayed choice for a domain: Motives for becoming a teacher at a broad pedagogical teacher education course'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this