Effecten van vakkenintegratie: Een literatuurstudie

Translated title of the contribution: Effects of integrated curricula: a literature review

Arie Wilschut, Monique Pijls

Research output: Book/ReportReportProfessional

3740 Downloads (Pure)

Abstract

Deze literatuurstudie heeft als doel antwoord te geven op de volgende vragen:
1 Welke voor- en nadelen van geïntegreerd onderwijs worden vanuit de curriculumtheorie onderscheiden en in hoeverre zijn deze empirisch onderbouwd?
2 Welke vormen van integratie zijn onder welke omstandigheden aanbevelenswaardig en welke voordelen kunnen daarvan worden verwacht?
3 Welke eisen stelt een succesvolle integratie van schoolvakken aan houdingen, kennis en vaardigheden van docenten en aan schoolorganisaties?
Daartoe zijn 140 empirische studies gebruikt. De belangrijkste conclusie is dat regelmatige geclaimde voordelen van geïntegreerd onderwijs niet empirisch bewezen zijn. De nadelen zijn evenmin aangetoond. Over de verschillende vormen van integratie kan worden gezegd, dat meer of minder integratie waarschijnlijk niet de juiste maatstaf is om de kwaliteit van een curriculum te beoordelen. Beter is het om te kijken naar de koppeling met onderwijsdoelen. Over de eisen aan docenten en schoolorganisaties is relatief veel bekend, omdat er uitgebreid is geëxperimenteerd met geïntegreerd onderwijs. Empirische evidentie over de resultaten ervan ontbreekt echter veelal. Een belangrijke aanbeveling van dit rapport is dan ook om niet over te gaan tot verplicht voorgeschreven geïntegreerd onderwijs in de vorm van leerdomeinen of leergebieden.
Translated title of the contributionEffects of integrated curricula: a literature review
Original languageDutch
PublisherHogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding
Commissioning bodyNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Number of pages145
ISBN (Print)9789492497055
Publication statusPublished - 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Effects of integrated curricula: a literature review'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this