Effectiviteit en effectieve kenmerken van beweeginterventies op school               : Een systematische review en meta analyse

J.H. van de Kop, W.G. van Kernebeek, H.M. Toussaint

Research output: Contribution to conferenceAbstractAcademic

Abstract

Introductie:
Uit onderzoek blijkt dat de minst lichamelijk actieve mensen het grootste risico lopen op nadelige gezondheidseffecten. Vooral VMBO jongeren zijn minder lichamelijk actief en vertonen meer overgewicht. Daarom is het stimuleren van een actieve leefstijl belangrijk. Het doel van deze systematische review is inzicht te krijgen in de effectiviteit van schoolgerichte actieve leefstijl interventies. Verder wordt nagegaan welke kenmerken of combinaties van kenmerken effectief zijn om het activiteitsniveau van adolescenten te verhogen.
Methode:
Een systematische literatuurreview is uitgevoerd met het onderzoeksdesign, de onderzoekspopulatie, de schoolsetting, de uitkomstmaat en het publicatiejaar als inclusiecriteria. Een meta analyse is uitgevoerd met de lichamelijke activiteit als uitkomstmaat en met subgroep analyses op de methodologische kwaliteit en interventiekenmerken.
Resultaten:
Er zijn 25 studies geïncludeerd, waarvan 13 interventies effectief zijn. Het overall effect op het verhogen van de lichamelijke activiteit van de schoolse beweeginterventies is licht tot matig. Studies met een hoge methodologische kwaliteit hebben in vergelijking met studies met een lage methodologische kwaliteit een kleiner effect. Effecten voor meisjes en jongens verschillen niet van elkaar. De meest effectieve interventiekenmerken die leiden tot maximaal een matig effect zijn het includeren van beweegactiviteiten, het op maat afstemmen op de doelgroep, het bij de interventie betrekken van het personeel en een intra curriculair aanbod.
Discussie/conclusie:
Het effect van een schoolse beweeginterventie op de lichamelijke activiteit is licht tot matig. De meest effectieve studies worden gekenmerkt door een op de doelgroep afgestemd (keuze) beweegprogramma, dat is opgenomen in het curriculum met betrokkenheid van de docenten.
Voor een verder inzicht in de effectieve kenmerken van interventies adviseren de auteurs te komen tot een gedetailleerdere beschrijving van de interventies, de doelgroep en de methodologische kwaliteit.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 29 Oct 2015

Cite this