eHealth Gebruikers Gilde Business Toolkit

M.A. Oey (Editor), Rob Voorrips, Sandra Migchielsen (Photographer)

Research output: Non-textual form & short web contentDigital or Visual ProductsProfessional

Abstract

Deze toolkit is door Noorderwind opgesteld naar aanleiding van het eHealth Gilde
business case traject dat georganiseerd werd van 09.09.2021 tot 21.10.2021. Dit
traject werd geörganiseerd naar aanleiding van het eHealth Gebruikers Gilde. In
het eHealth Gebruikers Gilde werken ondernemers met ouderen, familie en
verzorgenden samen aan de succesvolle inzet en vermarkting van moderne
ondersteunende technologie. Het project biedt een open werk- en leeromgeving
waarin innovatieve eHealth toepassingen worden ervaren, geco-creëerd en
geïntegreerd op weg naar de gewenste cultuuromslag en zorgvernieuwing. Tijdens
de geplande sessies zijn deelnemende ondernemers in gesprek gegaan met
experts om hun nieuwe of aanvullende business model te valideren volgens de
stappen die in dit document zijn opgenomen.
Deze toolkit kan gebruikt worden om alvast te oriënteren op het business case
traject of als naslagwerk op de gevolgde cursus. In deze toolkit is informatie
opgenomen vanuit de bronnen en gesprekken met experts die tijdens de sessies
zijn aangeleverd, met extra informatie bijgevoegd om (potentiële) deelnemers te
helpen met het maken van doeltreffende beslissingen. Mocht er informatie
tussenstaan die verouderd is of om andere redenen niet meer klopt, schroom dan
niet om contact op te nemen met info@gezondheidfabriek.nl. Om het document
chronologisch te volgen bekijkt men eerst de video, met de presentatie van
Sander Holterman, lector Hogeschool Windesheim, waarna men zich verder kan
oriënteren op de vijf routes. Deze informatie is onder andere afkomstig van
innovatieroutesindezorg.nl, ontwikkeld door het lectoraat ICT-innovaties in de
Zorg, Hogeschool Windesheim. Na zich op deze routes geörienteerd te hebben
kan een of meerdere van de routes gevalideerd worden door de worksheets in te
vullen. Hierbij is het verstandig om bij stap 1 (de persona) te beginnen, zodat alle
informatie verzameld kan worden. Na het afnemen van de interviews kan dan een
gevalideerd business model ingevuld worden.
Het business case traject, alsmede deze toolkit, is vormgegeven in opdracht van
het eHealth Gebruikers Gilde, welke gesubsidieerd werd door Kansen voor West.
Kansen voor West is het gezamenlijke investeringsprogramma van de vier
Randstadprovincies en de vier grote steden. Het zet EFRO subsidie in voor
economische groei. Het project het eHealth Gebruikers Gilde krijgt een EFRObijdrage van € 886.360. Het programma waarin onder andere dit programma tot
stand gekomen is loopt van 12.12.2017 tot en met 31.12.202
Original languageEnglish
Publication statusPublished - 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'eHealth Gebruikers Gilde Business Toolkit'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this