Goed jongerenwerk vergt goed gesprek

Sebastian Abdallah, Nico de Boer, Ellen Sinke, Jolanda Sonneveld, Marcel Spierts

Research output: Book/ReportReportProfessional

661 Downloads (Pure)

Abstract

In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam heeft het expertisecentrum voor jongerenwerk van de Hogeschool van Amsterdam, Youth Spot, in de loop van 2009 het project Kwaliteitsprofilering uitgevoerd. Aanleiding was ontevredenheid over de relatie tussen financiers en aanbieders van jongerenwerk, onder meer uitgesproken in rapportages van de Rekenkamer Amsterdam en Systeem in beeld. In het project stonden twee vragen centraal: 1 Wat is goed jongerenwerk? 2 Hoe voeren de belangrijkste actoren daarover het gesprek? In de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, Oud-Zuid, Westerpark en Zuideramstel zijn na een deskresearch interviews gehouden met jongeren, jongerenwerkers, managers, ambtenaren en bestuurders. De uitkomsten daarvan zijn gelegd naast een literatuurstudie naar de situatie elders in Nederland. De belangrijkste bevindingen: • Er is redelijke overeenstemming over wat goed jongerenwerk is: missiegestuurd en vooral gericht op participatie en volwaardig burgerschap. • Er is echter grote moeite om tot kwaliteitsprofilering te komen: De belangrijkste belemmeringen om tot kwaliteitsprofilering te komen, liggen in de manier waarop het gesprek over goed jongerenwerk gevoerd wordt. Op grond van bevindingen worden een aantal aanbevelingen gedaan over de structuur van het gesprek tussen financier en aanbieder van jongerenwerk.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherGemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Number of pages72
Publication statusPublished - Jan 2010

Cite this