Goed verpakt: Integrale verduurzaming van productverpakkingscombinaties in de voedingsindustrie

Deborah Sumter, Antien Zuidberg, Inge Oskam, Kim Poldner, Wander Colenbrander, Alex Hanhues

Research output: Book/ReportReportProfessional

387 Downloads (Pure)

Abstract

Honger is nog steeds een wereldwijd probleem, terwijl iedereen genoeg
te eten zou hebben als we het beschikbare voedsel goed zouden
verdelen en benutten, en het niet zouden verspillen. Maar alleen al in
Nederland gooien we ruim 33 kilo voedsel per persoon per jaar weg. Dat
moet anders!

Door voedsel slimmer te verpakken, kunnen we voedselverspilling én
onnodig verpakkingsafval voorkomen. Binnen het project Goed Verpakt
hebben we verschillende partijen samengebracht om integraal aan dit
onderwerp te werken. Het breed samengestelde consortium bestond uit
kennisinstellingen, producenten van aardappels, groente en fruit,
producenten van maaltijden en portieverpakkingen, producenten van
verpakkingsmaterialen en een brancheorganisatie.

Onze centrale onderzoeksvraag was:

Hoe kunnen bedrijven in de voedingssector op een meer duurzame
manier in de behoefte van de eindgebruiker voorzien, waarbij de
gekozen totaaloplossing van de product-verpakkingscombinatie past
binnen een circulaire economie en aansluit bij de vereisten van de hele
keten?

Samen hebben we naar slimmere product-verpakkingscombinaties
gezocht, waarbij we hebben geanalyseerd welke duurzaamheidsdilemma’s partijen in de keten ervaren en hoe we die kunnen oplossen of wegnemen. Daarbij hebben we ook in beeld gebracht wat de betrokken partijen zelf kunnen doen en wat zij voor elkaar kunnen krijgen door een nauwere samenwerking binnen de keten.

Voor slimmere product-verpakkingscombinaties is ook de overheid een
onmisbare partner. Onduidelijkheid, een gebrek aan daadkracht en te
eenzijdige wet- en regelgeving werken averechts en ondermijnen het
streven naar meer duurzaamheid binnen de sector. Beleidsmakers
onderschatten de expertise die nodig is om dit goed te regelen.

Meer verduurzaming is dus vooral een kwestie van nauwer
samenwerken. Met partners binnen de branche, met interessante
partijen buiten de branche én met de overheid. We formuleren in dit
document alvast onze negen gouden regels van integraal duurzaam
verpakken.

Daarnaast blijven de betrokken kennisinstellingen onderzoek doen naar
dit onderwerp. Bijvoorbeeld naar consumentengedrag en –intenties en
naar de inzet van de Rethink-methode voor het herontwerpen van
product-verpakkingscombinaties. Zo zorgen alle betrokken partners voor een circulaire toekomst waarin voedsel steeds slimmer verpakt wordt en we met een minimum aan afval zo veel mogelijk voedsel beschikbaar maken voor iedereen.
Original languageDutch
Place of Publication's-Hertogenbosch
PublisherHAS Green Academy
Number of pages72
ISBN (Electronic)9789083078076
Publication statusPublished - Sept 2023
EventGoed Verpakt Event - HAS Green Academy, Den Bosch, Netherlands
Duration: 21 Sept 202321 Sept 2023
https://www.has.nl/meer-has/evenementen/goed-verpakt-event/?utm_medium=email

Cite this