Good practices 2018 schuldhulpverlening Amsterdam: vervolgonderzoek naar de eerste fase van de schuldhulpverlening in Amsterdam

Research output: Book/ReportReportProfessional

330 Downloads (Pure)

Abstract

Het lectoraat Armoede Interventies heeft in 2018 een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de eerste fase van de schuldhulpverlening in Amsterdam. We hebben in dit onderzoek specifiek gekeken in welke mate de dienstverlening methodisch, klantgericht en professional is opgezet en wordt uitgevoerd en dit vergeleken met de bevindingen uit de nulmeting die in 2015 is uitgevoerd. Daarnaast hebben we gekeken in welke mate er gebruik wordt gemaakt van de meest recente inzichten uit de wetenschap. Een belangrijke hoofdconclusie in dit vervolgonderzoek is dat het klantgericht en methodisch werken veel meer uitgangspunt vormen dan in 2014-2015 en dat er meer aandacht is voor evidence based werken.
Original languageEnglish
Place of PublicationAmsterdam
PublisherHogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies
Number of pages31
Publication statusPublished - Mar 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Good practices 2018 schuldhulpverlening Amsterdam: vervolgonderzoek naar de eerste fase van de schuldhulpverlening in Amsterdam'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this