Good practices schuldhulpverlening Amsterdam: onderzoek naar de eerste fasen van de schuldhulpverlening in Amsterdam

Research output: Book/ReportReportProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

In 2015 voerde het lectoraat A&P een omvangrijk onderzoek uit naar de mate waarin de schuldhulpverlening in Amsterdam methodisch en vraaggericht wordt uitgevoerd. Door middel van grote aantallen interviews, observaties en enquêtes werd daarvan een beeld verkregen. De conclusies zijn samengebracht in een korte rapportage. Deze conclusies zijn voor de Madi's aanleiding inhoud en uitvoering verder te verbeteren. De Madi's willen de schuldhulpverlening meer baseren op wetenschappelijke inzichten over de manier waarop mensen met schulden het best ondersteund kunnen worden. Ook wordt gekeken hoe de dienstverlening meer vraaggericht en gedifferentieerd naar groepen schuldenaren aangeboden kan worden.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherHogeschool van Amsterdam, lectoraat Armoede en Participatie
Number of pages17
Publication statusPublished - Feb 2016

Cite this