Governance in het primair onderwijs: onderzoek naar de toepassing en implementatie van de code Goed Onderwijs Primair Onderwijs

Edith Hooge, Marlies Honingh

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

70 Downloads (Pure)

Abstract

De monitor Goed Bestuur in het PO brengt in kaart welke mate schoolbesturen in het PO werk maken van Goed Bestuur en hoe de implementatie van de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs verloopt. Met behulp van een gesloten vragenlijstonderzoek wordt de stand van zaken wat betreft de invoering van formele aspecten van de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs onderzocht in het najaar van 2010 en van 2011. Een praktijkverkenning vormt het kwalitatieve deel van de monitor. In dit paper wordt verslag gedaan van de (resultaten van) de nulmeting, die uitgevoerd is in het najaar van 2010 onder schoolbesturen in het Primair Onderwijs. De centrale vraagstelling is: “Wat is de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs op 1 oktober 2010”
Original languageDutch
Title of host publicationSymposium naleving en toepassing van governancecodes door schoolbesturen in het funderend onderwijs
Pages9-15
Number of pages7
Publication statusPublished - 2011

Cite this