Het Amsterdamse Experiment rondom de Bijstand

S.B. Bos, M.E.E. de Goede, M.L. Portielje

Research output: Contribution to conferenceAbstractAcademic

Abstract

Het Amsterdams Experiment rondom de Bijstand
In 2017 voldeed de gemeente Amsterdam niet aan alle voorwaarden van het Ministerie van VWS om aan te sluiten bij het landelijke experiment rondom de bijstand ihkv de Participatiewet. Amsterdam besloot haar eigen experiment op te zetten. Amsterdam telt circa 40.000 bijstandsgerechtigden. Ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt wordt deze groep niet kleiner. Amsterdam wil onderzoeken of ze haar huidige beleid kan aanpassen in de hoop dat meer bijstandsgerechtigden –duurzaam- de stap naar (deeltijd) werk durven en kunnen zetten.
Het Amsterdam Experiment rond de bijstand is in 2018 gestart en wordt onderzocht door de HvA ism de UvA. De algemene onderzoeksvraag is onder welke condities mensen in de bijstand optimaal kunnen participeren. Doel is inzicht krijgen in de effecten van beleid in termen van financiële (betaald werk) en maatschappelijke (onbetaald werk, welbevinden) participatie.
Gedurende vier jaar worden 750 deelnemers geïnterviewd, zodat kan worden gekeken of hun situatie verandert. Afgelopen jaar zijn deelnemers geïnterviewd voor een nulmeting. Op basis van deze nulmeting hebben we een indruk van (a) de mate van het financieel en maatschappelijk participeren van de deelnemers bij aanvang van het experiment en (b) hun opvattingen en attitudes ten aanzien van de bijstand en de instituties waar zij mee te maken hebben.
Dit artikel behandelt eerst de start en opzet van het experiment. Vervolgens schetsen we met de nulmeting een aantal kenmerken van de groep bijstandsgerechtigden. Om grip te krijgen op de diversiteit van de onderzoeksgroep maken we gebruik van een clustering van ‘typen’ bijstandsgerechtigden.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 10 Oct 2019
EventNederlandse Arbeidsmarktdag 2019: Groeiende ongelijkheden - Muntgebouw, Utrecht, Netherlands
Duration: 10 Oct 201910 Oct 2019
http://www.arbeidsmarktdag.nl/pages/programma

Conference

ConferenceNederlandse Arbeidsmarktdag 2019
Abbreviated titleNAD 2019
Country/TerritoryNetherlands
CityUtrecht
Period10/10/1910/10/19
Internet address

Cite this