Het bevorderen van doeltaalgebruik in het moderne vreemde talenonderwijs: Effecten van video-, audio-, en tekstchat-interactie op de taalproductie en motivatie van leerlingen

Translated title of the contribution: Enhancing target language use in modern foreign language education: Effects of video-, audio- and text-chat interaction on the language production and motivation of learners.

Marrit van de Guchte, Daphne van Weijen, E.S.L. van Batenburg

Research output: Book/ReportReportAcademic

2 Downloads (Pure)

Abstract

Leerlingen die in de mvt-les vaak in de doeltaal communiceren, beleven meer plezier aan het leren van de vreemde taal. Voor veel docenten van de Gooise Scholenfederatie (GSF) blijft het echter lastig om leerlingen in de les in de doeltaal met elkaar te laten communiceren. Hoewel digitale communicatiemiddelen, zoals audio/video-conferencing en tekstchat tegenwoordig een grote rol spelen in de communicatie tussen mensen wereldwijd, worden deze middelen nauwelijks ingezet om het doeltaalgebruik tussen leerlingen te vergroten. Onderzoek laat zien dat deze middelen zowel de hoeveelheid als kwaliteit van het doeltaalgebruik van leerlingen en daarnaast ook de motivatie voor het vak vergroten. Dit onderzoeksproject richt zich op het vergroten van kennis en vaardigheden van GSF- en andere mvt-docenten om audio-, video-, en tekstchat in te zetten om leerlingen in de doeltaal met elkaar te laten communiceren.
Door middel van vier studies onderzochten PLG-docenten, voor zowel Engels (vmbo-BK, havo, vwo), als Duits (havo, vwo) de effecten van a) interactie in drie verschillende communicatiemodi op leerling output en affect en b) manieren om het taalverwervingsproces bij online interactie te ondersteunen door online feedback en de inzet vertaaltools en Quizlet. De vijfde studie richtte zich op de effectiviteit van PLG-deelname op de didactische ICT-bekwaamheid van docenten.

Studie 1
Het vergroten van doeltaalgebruik door synchrone online leerling-leerling interactie: Het effect van audio-, video-en tekstchat-interactie op leerling-output, zelfvertrouwen, plezier en de bereidheid van leerlingen om zich in de doeltaal te uiten.

Studie 2
Leerlingbetrokkenheid bij de uitvoer van online interactietaken. Hoe en in welke mate tonen vmbo-leerlingen betrokkenheid (‘engagement’) bij de uitvoer van online interactietaken bij het schoolvak Engels.

Studie 3
Het effect van online feedback, na audio-en tekstchat-interactie, op het correct gebruik van grammaticale structuren.

Studie 4
Het effect van vertaaltools en Quizlet, in combinatie met tekstchat-interactie, op productieve en receptieve woordenschatverwerving.

Studie 5
Welke elementen in de PLG’s van Doeltaal Digitaal hebben volgens de deelnemende docenten bijgedragen aan hun didactische ICT-bekwaamheid (kennis, vaardigheden en attitude)?
Translated title of the contributionEnhancing target language use in modern foreign language education: Effects of video-, audio- and text-chat interaction on the language production and motivation of learners.
Original languageDutch
PublisherNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Number of pages106
Publication statusPublished - 1 Jul 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Enhancing target language use in modern foreign language education: Effects of video-, audio- and text-chat interaction on the language production and motivation of learners.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this