Het gebruik van bewaarde kentekengegevens in de opsporing

Translated title of the contribution: The use of stored vehicle registration data in criminal investigations

J.J. van Berkel, C.A.J. van den Eeden, C.J. de Poot

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Op 1 januari 2019 is de wet “Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie” in werking getreden. Op basis van het nieuwe artikel 126jj Wetboek van Strafvordering is het voor de politie mogelijk om door middel van daarvoor aangewezen camera’s kentekengegevens van passerende voertuigen te registreren en op te slaan voor een periode van 28 dagen. Deze gegevens kunnen gedurende deze periode worden opgevraagd ten behoeve van de opsporing van een misdrijf of van voortvluchtige personen. De wet bevat een evaluatie- en horizonbepaling. De bevoegdheid is in beginsel voor drie jaar van kracht, tenzij bij koninklijk besluit anders wordt besloten. Op basis van de evaluatie zal worden bepaald of de bevoegdheid wordt gehandhaafd. In dit monitorrapport wordt een beschrijving gegeven van de ervaringen met en toepassing van de nieuwe wettelijke mogelijkheden gedurende het eerste jaar dat de wet van kracht is. Een nadere beschouwing van de bevindingen volgt nadat de wet twee jaar in werking is, in een wetsevaluatie die in 2021 zal verschijnen.
Translated title of the contributionThe use of stored vehicle registration data in criminal investigations
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherMinisterie van Veiligheid en Justitie/WODC
Number of pages105
Publication statusPublished - 3 Sept 2020

Publication series

NameCahier
Publisher Ministerie van Veiligheid en Justitie/WODC
No.13
Volume2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The use of stored vehicle registration data in criminal investigations'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this