‘Het is een standaardmodus in mijn achterhoofd nu’. Bewustwording bij hbo-docenten van hun mondelinge academische taalaanbod.

Translated title of the contribution: "It's a standard mode in the back of my mind right now.": Awareness among hbo teachers of their oral academic language offer.

Research output: Book/ReportReportProfessional

28 Downloads (Pure)

Abstract

Dit vervolgonderzoek bouwt voort op 'Wie dit begrijpt is gek' (Diepen & Eerd, 2019) en geeft meer inzicht in hoe er met docenten gewerkt kan worden aan bewustwording en aanpassing van hun mondelinge academische taalaanbod, zodat studenten met diverse achtergronden de stof beter kunnen begrijpen. We doelen hiermee nadrukkelijk niet op lessen taal of communicatie, maar de gesproken taal die als instrument gebruikt wordt om de leerstof over te brengen. Uit ons onderzoek blijkt dat de begeleidingsmomenten, de Handreiking en de Kijkwijzer docenten helpen om zich bewust te worden van hun eigen mondelinge taalaanbod en het effect hiervan op eerstejaarsstudenten. Ook helpt het om het taalaanbod zodanig aan te passen dat deze studenten de kans krijgen zich de
aangeboden taal eigen te maken, en hierdoor meer succesvol te studeren. We adviseren om (onderdelen van) het traject te integreren in het reguliere professionaliseringsaanbod van docenten zodat het, zoals een van de deelnemers verwoordde ‘een standaardmodus in het achterhoofd’ van
meer hbo-docenten wordt.
Translated title of the contribution"It's a standard mode in the back of my mind right now.": Awareness among hbo teachers of their oral academic language offer.
Original languageDutch
Number of pages23
Publication statusPublished - 1 Jun 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of '"It's a standard mode in the back of my mind right now.": Awareness among hbo teachers of their oral academic language offer.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this