Hoe gesprekken een participatieproces maken of breken: een vergelijkende casestudie naar de betekenis van gesprekken tussen burgers en overheid voor het verloop van een lokaal participatieproces

Translated title of the contribution: A comparative case study into the meaning of conversations between citizens and government on the course and outcome of local participation processes

Christine Bleijenberg, Noelle Aarts, Reint Jan Renes

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Citation (Scopus)

Abstract

De lokale overheid betrekt burgers steeds vaker bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Burgers worden gevraagd mee te denken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder over veranderingen in hun directe leefomgeving. Met burgerparticipatie beoogt de overheid bij te dragen aan kwalitatief betere oplossingen voor maatschap pelijke vraagstukken die bovendien kunnen rekenen op draagvlak (Aarts, Steuten & Van Woerkum, 2014; De Graaf, 2007). Facetofaceinteracties maken vrijwel altijd onderdeel uit van lokale participatiepro cessen (Prodemos, 2018). In dergelijke gesprekken komen de verschillende perspec tieven van de overheid en belanghebbenden, waaronder burgers, bij elkaar en wordt in interactie gezocht naar oplossingen. Of participatieprocessen bijdragen aan betere oplossingen en draagvlak hangt voor een belangrijk deel af van het verloop van de gesprekken die hier deel van uitmaken (Bartels, 2013). Gesprekken tussen overheid en belanghebbenden vormen kortom een cruciaal onderdeel van burgerparticipatie (Bartels, 2013; Escobar, 2009; WRR, 2012).
Translated title of the contributionA comparative case study into the meaning of conversations between citizens and government on the course and outcome of local participation processes
Original languageDutch
Pages (from-to)27-44
JournalTijdschrift voor Communicatiewetenschap
Volume47
Issue number1
Publication statusPublished - 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A comparative case study into the meaning of conversations between citizens and government on the course and outcome of local participation processes: een vergelijkende casestudie naar de betekenis van gesprekken tussen burgers en overheid voor het verloop van een lokaal participatieproces'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this