Hoe verder met de voor- en vroegschoolse educatie? Uitkomsten van een meta-analyse naar effecten op de ontwikkeling van kinderen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Een meta-analyse, gebaseerd op effectstudies uitgevoerd in de periode 2000-2015, laat zien dat de opbrengsten van de voor- en vroegschoolse educatie in Nederland tegenvallen. Het gemiddelde effect is volgens wetenschappelijke maatstaven kleiner dan klein. De resultaten van de effectstudies laten bovendien een zeer consistent patroon zien voor de verschillende uitkomstdomeinen (taal, rekenen, cognitie algemeen en sociaal-emotioneel). Dit teleurstellende resultaat, zoals dat naar voren komt in quasi-experimenteel onderzoek, betekent dat het voor de ontwikkeling van kinderen geen wezenlijk verschil maakt of ze wel of niet hebben deelgenomen aan een programma voor de voor- en vroegschoolse educatie. Een grondige herbezinning op het huidige beleid en de besteding van beschikbare middelen lijkt daarom noodzakelijk met het oog op de toekomst.
Original languageEnglish
Pages (from-to)203-210
Number of pages8
JournalTijdschrift voor Orthopedagogiek
Volume55
Issue number5
Publication statusPublished - 2016

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Hoe verder met de voor- en vroegschoolse educatie? Uitkomsten van een meta-analyse naar effecten op de ontwikkeling van kinderen'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this