Interprofessionele samenwerking rondom jeugdigen: Wat vertellen HvA-publicaties ons?

Translated title of the contribution: Interprofessional collaboration around young people: What do AUAS publications tell us?

Research output: Book/ReportReportAcademic

13 Downloads (Pure)

Abstract

Veel hedendaagse vraagstukken in het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg, zowel in het preventieve als curatieve domein, zijn complex en stellen pedagogische professionals voor ingewikkelde vragen en dilemma's in het werken met jeugdigen en gezinnen.

Interprofessionele samenwerking, mits op de juiste wijze uitgevoerd, kan de basis vormen voor het bundelen van expertise en inzichten om hedendaagse (complexe) problemen van kinderen, jongeren en ouders het hoofd te bieden.

Verschillende lectoraten binnen de HvA hebben onderzoek gedaan naar de werkzame factoren van interprofessionele samenwerking in het sociale domein. Deze onderzoeken van drie faculteiten (FMR, FOO en FBSV) zijn thematisch geanalyseerd. Hieruit zijn vijf thema’s naar voren gekomen die voor interprofessionele samenwerking belangrijk zijn: randvoorwaarden voor interprofessionele samenwerking, ontmoeting en afstemming, partnerschap en eigenheid, betrokkenheid en zicht op effect/uitkomsten.

Dit rapport laat zien voor welke dilemma’s en uitdagingen jeugdprofessionals staan in de grootstedelijke beroepspraktijk en hoe de beroepsopleiding hierop kan inspelen.
Translated title of the contributionInterprofessional collaboration around young people: What do AUAS publications tell us?
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherHogeschool van Amsterdam
Number of pages23
Publication statusPublished - 2024

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Interprofessional collaboration around young people: What do AUAS publications tell us?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this