Invoeren van Generiek Gezinsgericht Werken: een beschrijving van het verspreiden, adopteren, invoeren en borgen van GGW bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Inge Busschers, Leonieke Boendermaker, Marc Dinkgreve

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport is het derde rapport van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) over het Generiek Gezinsgericht Werken (GGW). Het eerste rapport bevat een beschrijving en operationalisatie van de centrale elementen van de methodiek. Het tweede rapport gaat over de uitvoering van deze elementen in de praktijk, tot juni 2013. Dit rapport gaat over de invoering van GGW vanaf de start eind 2011 tot juni 2013.
Implementatie krijgt steeds meer aandacht binnen jeugdzorg. Inmiddels is veel bekend over belangrijke factoren bij implementatie. De implementatie van GGW omvat niet alleen het implementeren van een methodiek. Naast het implementeren van een werkwijze die nieuw is qua inhoud gaat het ook om bijbehorende veranderingen in het proces en het systeem. Gezien de omvang en complexiteit van de vernieuwing, loont het zich om een beschrijving te geven van de implementatie in een afzonderlijk rapport. Het proces van implementatie wordt beschreven, waarbij afzonderlijke strategieën uiteen worden gezet om zo een helder beeld te geven van alle aspecten die een rol spelen bij een zo grote verandering binnen een organisatie.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherJeugdbescherming Regio Amsterdam
Number of pages41
VolumeIII
Publication statusPublished - Mar 2015

Cite this