Klimaatgeletterdheid

Research output: Book/ReportInaugural speechProfessional

421 Downloads (Pure)

Abstract

Het is duidelijk dat klimaatverandering één van de belangrijkste problemen van deze tijd is, dat de uitstoot van broeikasgassen snel moet worden teruggedrongen en dat we ons moeten aanpassen aan klimaatverandering. Professionals spelen een belangrijke rol in de samenleving om klimaatbewustere beslissingen en gedrag te bevorderen. Om dit te kunnen doen hebben ze wel enige kennis nodig over klimaatverandering en klimaatdata, ze moeten enigszins klimaatgeletterd zijn.

Met haar lectoraat Klimaatgeletterdheid richt Janette Bessembinder zich op het bevorderen van "klimaatgeletterdheid in werksituaties’ en het ondersteunen van professionals. Het gaat daarbij zowel om het gebruik van klimaat-data als om communicatie over klimaatverandering, voor beter onderbouwde en klimaatrobuustere beslissingen, waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan hoe om te gaan met de range aan mogelijke klimaatveranderingen. Hierbij is expertise uit verschillende vakgebieden nodig. Door de samenwerking tussen het KNMI en de HvA worden deze samengebracht in dit lectoraat.
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherAcademische Uitgeverij Eburon
Number of pages53
ISBN (Electronic)9789463014489
Publication statusPublished - 23 May 2023

Cite this