Leren omgaan met verschillen in een homogene onderwijsomgeving: Een onderzoek naar pedagogisch-didactische handelingen om het leren omgaan met verschillen te bevorderen in het mbo

Jan van den Dijssel, Hessel Nieuwelink

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

272 Downloads (Pure)

Abstract

In een pluriforme en democratische samenleving is het leren omgaan met diversiteit en verschillen een belangrijke burgerschapscompetentie. Vanuit de contacttheorie kan worden verondersteld dat contact tussen leden van verschillende sociale groepen hier een positieve bijdrage aan levert doordat het vooroordelen en discriminatie kan verminderen. Een onderwijsomgeving met weinig diversiteit in opvattingen en sociale achtergronden beperkt daarmee de mogelijkheid om vanuit de contacttheorie positieve effecten te genereren. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de pedagogisch-didactische handelingen van docenten Burgerschap om studenten – binnen een homogene onderwijsomgeving – te leren omgaan met verschillen. Hiertoe zijn zowel mbo-docenten als mbo-studenten geïnterviewd. Uit de resultaten blijkt dat docenten hiervoor gebruik maken van verschillende werkvormen, zoals dialogische didactiek, rollenspellen, samenwerkingsopdrachten en excursies. Deze werkvormen komen gedeeltelijk overeen met de uitgangspunten van de contacttheorie. Er kan dus worden geconcludeerd dat er diverse opties zijn om het leren omgaan met verschillen te bevorderen binnen een homogene onderwijsomgeving.
Original languageDutch
Pages (from-to)19-38
JournalDimensies: Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken
Volume3
Publication statusPublished - Sept 2021

Cite this