Leren samenwerken met ouders in een grootstedelijke omgeving

A. Van der Linde, R. van Mulligen, A. Menheere, R. Oostdam, R. Fukkink

Research output: Book/ReportBookAcademic

Abstract

Het college van de gemeente Amsterdam en de wethouder van Onderwijs vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen, dat ze hun talenten leren ontdekken en die ook kunnen ontplooien. Dit vraagt iets van het Amsterdamse onderwijs, de kinderen en jongeren zelf, maar ook van hun ouders. Door samen te werken en gerichte ondersteuning te bieden aan ouders, leraren en pedagogische professionals, kan een positief leer- en ontwikkelingsklimaat voor kinderen en jongeren worden gecreëerd, waarin zij kunnen genieten en optimaal profiteren van onderwijs. Lesgeven in een grote stad vraagt om specifieke vaardigheden van leraren en pedagogen. Samen met de educatieve opleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam heeft de gemeente een convenant opgesteld over hoe docenten en pedagogen beter toegerust kunnen worden om met de ouders van kinderen en jongeren in deze stad een waardevolle samenwerking aan te gaan. Wat hebben docenten in Amsterdam hiervoor nodig, wat verwachten ouders van hen en op welke manier kunnen de opleidingen daarin voorzien? Doel van het project ‘Leren samenwerken met ouders in een grootstedelijke omgeving’ was het ontwikkelen van een leerlijn ouderbetrokkenheid voor de initiële en post-initiële opleidingstrajecten van de Pabo HvA en de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA), gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en die in samenwerking met partners uit het werkveld (ouders, leraren, pedagogen van opleidingsscholen) wordt vorm gegeven. Binnen het project is een leerlijn voor de initiële Pabo-opleiding nader uitgewerkt en zijn concrete praktijkmaterialen ontwikkeld voor een goede samenwerking tussen ouders en school. Inzet is om ‘stadsbekwame’ professionals af te leveren. Leraren en pedagogen hebben de belangrijke taak om kinderen en jongeren te begeleiden bij hun individuele ontwikkeling en te zorgen dat zij zich met veerkracht (‘resilience’) ontwikkelen in een grootstedelijke omgevingen met vertrouwen in eigen kunnen (‘self-efficacy’) hun weg kunnen vinden (Enthoven & Veldman, 2016). Belangrijke voorwaarde is dat ook de stadsbekwame professional met veerkracht en vertrouwen in eigen kunnen die taak kan vervullen. Om als leraar of pedagoog veerkrachtig en met vertrouwen in eigen kunnen adequaat te functioneren in een grootstedelijke omgeving is het van belang om tijdens de opleiding kennis en vaardigheden op te doen gericht op het herkennen van de individuele behoeften van kinderen, jongeren en hun ouders. Die vaardigheden kunnen leraren en pedagogen die al langer werkzaam zijn zich eigen maken door het volgen van post-initiële trajecten. Cruciaal daarbij is het opdoen van succeservaringen (Bandura, 1977). Het is van belang dat studenten van educatieve opleidingen voldoende gelegenheid krijgen ervaringen op te doen in de grootstedelijke context, zodat zij successen kunnen realiseren en daarmee hun zelfvertrouwen kunnen vergroten. Belangrijk daarbij is het leren en ervaren van ‘good practices’ waaraan de toekomstige professional zich kan spiegelen.
Original languageEnglish
Place of PublicationAmsterdam
PublisherKenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam
ISBN (Print)9789492497086
Publication statusPublished - 2019

Fingerprint Dive into the research topics of 'Leren samenwerken met ouders in een grootstedelijke omgeving'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this