Mindmap hitte in de stad: Interactieve tool om de gevolgen van extreme hitte in het bebouwde gebied in beeld te brengen Versie 2.0 (april 2019)

Jeroen Kluck, Lisette Klok

Research output: Web publication or non-textual formDigital or Visual ProductsProfessional

Abstract

De mindmap ondersteunt gemeenten bij het verkennen van de problemen die door hitte kunnen optreden in bebouwd gebied en bij het voorbereiden van de risicodialoog over hitte. In totaal toont de mindmap 24 gevolgen van extreme hitte, verdeeld over vijf thema’s: gezondheid, netwerken, water, leefbaarheid en buitenruimte. In heldere tekst wordt ieder probleem uitgelegd, is beschreven op welke manier basiskaarten volgens de gestandaardiseerde stresstest het probleem inzichtelijk maken en welke aanvullende informatie gebruikt kan worden. Iedere tekst sluit af met mogelijke maatregelen en acties die het probleem voorkomen of verkleinen. Het kan zijn dat voor sommige situaties de mindmap niet compleet is en dat er nog andere hitteproblemen van belang zijn. Het is goed om hierbij stil te staan als de mindmap gebruikt gaat worden. De getoonde gevolgen zijn bovendien niet allemaal met ruimtelijke adaptatie op te lossen. Zorg voor medemens en aanpassingen aan gebouwen kunnen nodig of effectiever zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherHogeschool van Amsterdam
Media of outputOnline
Publication statusPublished - Apr 2019

Cite this