Mobileitsbeleid van gemeenten: onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVVs) voor stadslogistiek

Translated title of the contribution: Mobility policy of municipalities: Research on the use of light electric freight vehicles (LEFVs) for city logistics

Susanne Balm, Kaspar Koolstra, Freek Willems, Jos Sluijsmans

Research output: Book/ReportReportProfessional

362 Downloads (Pure)

Abstract

Deze rapportage is onderdeel van het LEVV-LOGIC project (2016-2018) waarinonderzoek gedaan wordt naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVVs) voor stadslogistiek. Steeds meerbedrijven wilLEVVsontwikkelen of gebruiken voor het vervoer van goederen in steden. Echter, ditgaat gepaard met onzekerheid, onder andere door een gebrek aan eenduidig mobiliteitsbeleid omtrent de voertuigen. De voertuigen vallen momenteel vaak buitenfiets-, elektrisch vervoer-en goederenvervoerbeleid. Doel van deze rapportage is enerzijds om bedrijven te informeren over huidige en aankomende gemeentelijke beleidsmaatregelen die van invloed zijn op de inzet van LEVVsen anderzijds om gemeenten te motiveren via mobiliteitsbeleid in te spelen op de ontwikkelingenmet LEVVs.
---
This report is part of the LEVV-LOGIC project (2016-2018) which exploresthe use of light electric freight vehicles (LEFV) for city logistics. An increasing number of organisations wantsto develop oruse LEFVs for freight distribution in cities. However, thisis associated with uncertainty, as there areno clear mobility policiesfor thesevehicles. The vehicles are not explicitly part of local or national cycle-, electric transport-or freight policies. The aim of this report is first, to inform companies about current and future policy measures that influence the use of LEFVs and second, to encourage policy makers to respond to the development of LEFVs.
Translated title of the contributionMobility policy of municipalities: Research on the use of light electric freight vehicles (LEFVs) for city logistics
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherHogeschool van Amsterdam
Number of pages17
Publication statusPublished - Mar 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Mobility policy of municipalities: Research on the use of light electric freight vehicles (LEFVs) for city logistics'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this