Ondersteuning van informeel sociaal werk in de Jan Maijenbuurt

Research output: Book/ReportReportAcademic

372 Downloads (Pure)

Abstract

Rapportage van veldonderzoek in de Jan Maijenbuurt in Amsterdam West naar de ondersteuning van informele spelers, als onderdeel van een breder onderzoeksproject naar sociaal schaduwwerk in Amsterdam.
De Jan Maijenbuurt is een interessante casus van actieve ondersteuning vanuit de lokale overheid van informele spelers/ sociaal schaduwwerk. In het onderzoek beschrijven we hoe vanuit formele organisaties en de lokale overheid ondersteuning gegeven is om informele spelers te erkennen en te ondersteunen in het vervullen van hun specifieke rol voor bewoners en de buurt. 'Slow social work' blijkt hierin een centrale plek in te hebben genomen. Daarna gaan we uitgebreid in op de ervaringen van informele spelers met deze ondersteuning. Tot slot stellen we de vraag welke lessen hieruit zijn te trekken voor andere delen van de stad.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherHogeschool van Amsterdam, Lectoraat Stedelijk Sociaal Werken
Number of pages33
Publication statusPublished - Sept 2021

Cite this