Onderzoekend werken als instrument voor de professionele ontwikkeling van HRM'ers: een evaluatieonderzoek naar de intenties, belemmeringen, stimulansen en opbrengsten van een leertraject

Luca Lopes de Leao Laguna, Martha Meerman

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

82 Downloads (Pure)

Abstract

‘Practitioner research’, ofwel onderzoekend werken, door HRM’ers in de eigen werkpraktijkkan een krachtig instrument zijn om binnen organisaties meer kennis te creëren overde effectiviteit van HRM-beleid en –interventies en is mogelijk een manier om het gattussen HR-wetenschap en de HR-praktijk te verkleinen. Dit artikel is een eerste aanzetom inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op de intentie om onderzoekendte werken en gaat in op de randvoorwaarden die van belang zijn om binnen de HRMpraktijkonderzoekend werken als leerinstrument in te zetten. Dit gebeurt aan de handvan een evaluatie van twee trajecten waarbij HRM’ers onder begeleiding zelf onderzoek hebben uitgevoerd in hun eigen werkpraktijk.
Original languageDutch
Number of pages18
JournalTijdschrift voor HRM
Volume2016
Issue number1
Publication statusPublished - 2016

Cite this