Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050: Vooruitblik Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024

L. den Broeder, Chrisje Couwenbergh, Henk Hilderink, Johan Polder

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het RIVM blikt elke vier jaar vooruit op ontwikkelingen in de
volksgezondheid en zorg. Het doet dat op verzoek van het ministerie
van VWS. Vanwege de vervroegde verkiezingen in november 2023 en de
kabinetsformatie worden alvast de inzichten gegeven die er tot die tijd
zijn. De volledige Volksgezondheid Toekomstverkenning verschijnt in
juni 2024 (VTV-2024). Daarin staan resultaten die nu nog niet bekend
zijn en worden mogelijke oplossingen gegeven.
De inzichten gaan over de toekomst van onze gezondheid en zorg tot
2050 en beschrijven drie grote opgaven op weg daarheen. De eerste is
hoe de gezondheid van alle Nederlanders kan worden verbeterd.
Leefstijl, zoals bewegen en gezonde voeding, heeft veel invloed op onze
gezondheid. Het gaat daar bij een flink deel van de Nederlanders niet
goed mee. Nu hebben veel mensen al overgewicht en dat worden er in
de toekomst nog meer. Ook zorgen de omstandigheden waarin sommige
mensen wonen, werken en leven voor een slechtere gezondheid. Hoe
dat zich uit, verschilt per situatie. Armoede heeft bijvoorbeeld andere
gevolgen voor alleenstaande oudere mannen dan voor gezinnen met
jonge kinderen.
De tweede opgave is hoe goede zorg en ondersteuning mogelijk wordt
gemaakt. De komende jaren stijgt de vraag naar zorg, vooral doordat
steeds meer mensen heel oud worden. De zorgvragen worden ook
ingewikkelder omdat mensen verschillende gezondheidsproblemen
tegelijk hebben. En dat terwijl het tekort aan professionals en
mantelzorgers alleen maar groter wordt. Het is daarom belangrijk om na
te denken wat goede zorg inhoudt, en of we dat op een andere manier
kunnen leveren dan nu. Een belangrijke vraag daarbij is wat kwaliteit
van leven voor mensen betekent.
De derde opgave is hoe de leefomgeving de gezondheid kan verbeteren.
Een grote uitdaging hierbij is de klimaatverandering. Tegelijkertijd is
gebleken dat aanpassingen aan een ander klimaat ook kansen bieden
voor een gezondere leefomgeving. Koele plekken met groen en water
helpen bijvoorbeeld om hitte op te vangen. Zo’n omgeving stimuleert
tegelijkertijd dat mensen naar buiten gaan, gaan sporten en elkaar
ontmoeten. Ook hier is het belangrijk dat dit voor alle Nederlanders
mogelijk is.
Original languageEnglish
Number of pages28
Publication statusPublished - 2023

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050: Vooruitblik Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this