Organisatiecultuur, cultuurverandering en de rol van HRM-managers

A.J.M. Straathof

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

409 Downloads (Pure)

Abstract

De mate waarin een organisatie kan veranderen, is afhankelijk van de cultuur binnen die organisatie. Inzicht in de factoren die de cultuur bepalen is dus cruciaal. De HR-manager is, als ‘schatbewaarder van de cultuur’, de aangewezen persoon om dit inzicht te leveren. Een cultuurverandering is een proces dat uit vijf fasen bestaat: het gezamenlijk vertrekpunt van de managementtop, de visiepresentatie aan het personeel, het snel boeken van een eerste succes om het geloof in een goed einde te versterken, het wisselen van cultuurdragers en de verankering van de nieuwe cultuur. Een belangrijke succesfactor in het slagen van de verandering is het goed omgaan met weerstanden. De HR-manager speelt hier wederom een cruciale rol als gesprekspartner en klankbord voor alle geledingen binnen de organisatie. Ten slotte is het aan de HR-manager om de bestaande HRM-instrumenten in lijn met de veranderingen aan te passen.
Original languageDutch
Pages (from-to)79-100
Number of pages22
JournalTijdschrift voor HRM
Volume2001
Issue number3
Publication statusPublished - Sept 2001

Cite this