Portaalvraag KeTJA Sprint, Alles Kidzzz en 3x Groei

Pauline Goense, Mirjam Walpot

Research output: Book/ReportReportProfessional

249 Downloads (Pure)

Abstract

Op dit moment zijn in de regio Amsterdam drie individuele trainingen beschikbaar om kinderen met gedragsproblemen te ondersteunen: SPRINT, 3x Groei en Alles Kidzzz. SPRINT maakt deel uit van het basispakket van het Ouder- en Kindteam, ook 3x Groei is een training die vanuit het Ouder- en Kindteam wordt aangeboden. Alles Kidzzz wordt aangeboden door Punt P en Prezens. Alle drie de trainingen richten zich op externaliserende gedragsproblemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Het Ouder- en Kindteam zoekt een training die (a) zich richt op kinderen met gedragsproblemen die (b) zich zowel op school als thuis voordoen, die (c) op school of thuis gesignaleerd worden en die (d) tevens naar voren komen uit een screening. Het gaat om gedragsproblemen (e) waarbij een lichtere interventie – zoals extra aandacht van de leerkracht of gesprekken met ouders en kinderen - niet werkt en waarbij een groepstraining geen optie is. Om een zo sluitend mogelijk aanbod te kunnen bieden heeft het Ouder- en Kindteam aan het Kennisportaal gevraagd de volgende vragen na te gaan:
1. Zijn de trainingen geschikt voor de door het Ouder- en Kindteam omschreven doelgroep en wordt deze doelgroep ook feitelijk bereikt?
2. In welke opzichten verschillen de trainingen van elkaar?
3. Wat zijn de voor- en nadelen van de trainingen?
In het rapport staan de antwoorden op bovenstaande vragen in drie hoofdstukken uitgewerkt. Aan het einde van het rapport wordt een overkoepelende conclusie gegeven. De informatie is verzameld op basis van (a) onderzoek van beschikbare documenten, (b) gesprekken met ouder- en kind adviseurs die betrokken zijn bij de trainingen, (c) gesprekken met trainers die de trainingen uitvoeren, en (d) gesprekken met de licentiehouder van twee van de trainingen.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherHogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie
Number of pages17
Publication statusPublished - Sept 2017

Cite this