Prestatie, leiderschap en team functioneren bij de politie.

Saskia Blaauw, Jaap Schaveling, C.A.G.M. van Montfort

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

42 Downloads (Pure)

Abstract

Het ministerie van Veiligheid en Justitie maakt jaarlijks met de politie afspraken over te behalen resultaten. Met de komst van deze afspraken wordt sterker gestuurd op prestaties. Maar, welke leiderschapsstijl en welke teamkenmerken zijn effectief om de afgesproken resultaten te behalen? Dit is niet eerder onderzocht. Deze empirische studie bij de Politie Utrecht doet verslag van een eerste studie om deze vraag te beantwoorden. Samenvattend blijken voor het behalen van de doel-stellingen van belang: de kennis van teamleden van prestaties van het team, homogeniteit van het team met betrekking tot sekse, aandacht-volle onderlinge relaties en psychologische veiligheid. Niet van belang blijken sturing op prestatie-indicatoren door de teamleider, charisma-tisch, stimulerend en zakelijk leiderschapsgedrag van de teamleider en mate van blauwe werkervaring bij de politie van de teamleden.
Original languageEnglish
Pages (from-to)51-69
Number of pages19
JournalManagement & Organisatie
Volume66
Issue number4
Publication statusPublished - 1 Apr 2012

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Prestatie, leiderschap en team functioneren bij de politie.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this