Reflecteren op waardegeladen kritisch denken tijdens klassikale dialogen

Translated title of the contribution: Reflecting on value-laden critical thinking during classical dialogues

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Dialogen kunnen worden ingezet om leerlingen kritisch te leren denken over maatschappelijke en morele vraagstukken. Daarbij is het belangrijk dat docenten kritisch redeneren over waarden bevorderen, maar ook metacognitieve reflectie hierop. Over metacognitieve reflectie weten we dat dit niet veel voorkomt in (gespreks-)lessen en dat docenten hier niet goed raad mee weten. In deze kwalitatieve studie analyseerden we 36 filosofische gesprekken om inzicht te krijgen in hoe metacognitieve reflectie eruitziet tijdens waardegeladen kritische dialogen en hoe docenten dit bevorderen. We onderscheiden vier vormen van metacognitieve reflectie die relevant zijn voor onderwijs in waardegeladen kritisch denken: reflectie op cognitieve dimensies van de dialoog, op sociale dimensies, op de voortgang en opbrengsten en op de deelnemers zelf. Daarnaast onderscheiden we drie lesfasen waarin metacognitieve reflectie voorkomt: voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de dialoog. We illustreren hoe metacognitieve reflectie eruitziet en wat docenten hiermee doen met fragmenten uit de geobserveerde lessen.
Translated title of the contributionReflecting on value-laden critical thinking during classical dialogues
Original languageDutch
Pages (from-to)51-80
Number of pages30
JournalDimensies: Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken
Volume4
Publication statusPublished - 2022

Cite this