Rekenen met ouders + Rekenen op ouders = Ouderbetrokkenheid in het rekenonderwijs

Daisy Ringma

Research output: Book/ReportReportProfessional

97 Downloads (Pure)

Abstract

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk punt dat op de agenda staat van O.B.S. de Caleidoscoop. Ouders betrekken bij dat wat de kinderen leren op school en een didactisch partnerschap ontwikkelen, is het doel van deze betrokkenheid. In deze scriptie is te lezen hoe de ouders van O.B.S. de Caleidoscoop op een nieuwe manier betrokken worden bij het rekenonderwijs. Dit wordt gedaan door middel van het geven van rekenworkshops, waarbij de didactiek van het automatiseren tot en met 10 aan de orde komt. De ouders krijgen informatie over de didactiek van het rekenonderwijs en spelletjes die zij thuis kunnen spelen met hun kind. Tevens ervaren de ouders wat hun kinderen ontdekken en leren bij het automatiseren van de sommen tot en met 10. De ouders gaan thuis aan de slag en na een tijdsbestek van ongeveer 8 weken is getoetst of de leerresultaten en het welbevinden van de kinderen omhoog gegaan is. Dit is het doel dat opgesteld is, om ouders te betrekken bij het rekenonderwijs. Er is in deze scriptie te lezen wat ouderbetrokkenheid precies is en hoe dit al gerealiseerd wordt op O.B.S. de Caleidoscoop. Het geven van workshops aan ouders is een nieuw middel dat sinds dit jaar geïntroduceerd is op deze school. Bij het geven van workshops moet gedacht worden aan de theorie over hoe een workshop vormgegeven kan worden. Hierbij worden de ouders als uitgangspunt genomen. Naast de theorie over het vormgeven van een workshop, wordt ook de theorie over het automatiseren tot en met 10 toegelicht in deze scriptie. Dit is immers de informatie die ook overgebracht moet worden op ouders. Naast de theoretische verdieping op het gebied van ouderbetrokkenheid, het vormgeven van workshops en de didactiek van het automatiseren tot en met 10, wordt er in deze scriptie beschreven wat er in de praktijk is uitgevoerd. Er wordt een beeld geschetst van de workshops die gegeven zijn. De opbrengsten van deze workshops zijn beschreven aan de hand van de ervaringen van ouders en aan de hand van gegevens gericht op de toetsresultaten en het welbevinden. Deze ervaringen en resultaten zijn beiden positief.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherHogeschool van Amsterdam
Number of pages36
Publication statusPublished - Jun 2011
Externally publishedYes

Cite this