Robotisering en betekenisvol werk in distributiecentra: bedreigingen en kansen

Translated title of the contribution: Robotization and meaningful work in logistic warehouses: threats and opportunities

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Robots zijn op steeds meer werkplekken te vinden en veranderen het werk van mensen. Er is echter onvoldoende aandacht voor de invloed van robots op de betekenisvolheid van werk, hoewel aangenomen kan worden dat robotisering hiervoor zowel een bedreiging als een kans vormt. Wij onderzoeken het effect van robots op verschillende dimensies van betekenisvol werk op basis van kwalitatieve data die verzameld zijn onder medewerkers en hun leidinggevenden in acht distributiecentra met verschillende mate van robotisering. Naast een bevestiging van de zowel negatieve als positieve invloed van robots op betekenisvol werk laten de resultaten zien dat, in overeenstemming met de Skill-Biased Technological Change-theorie, vooral hoogopgeleide leidinggevenden profiteren van kansen, terwijl laagopgeleide medewerkers voornamelijk te maken hebben met bedreigingen. Daarenboven blijkt dat medewerkers die initiatief tonen, meer van de veranderende situatie weten te maken in termen van betekenisvol werk. Deze inzichten dienen te worden meegenomen door
organisaties die robots introduceren om te voorkomen dat deze afbreuk doen aan
de betekenisvolheid van werk en om verdere negatieve consequenties van robotisering te voorkomen.
Translated title of the contributionRobotization and meaningful work in logistic warehouses: threats and opportunities
Original languageDutch
Pages (from-to)324
Number of pages347
JournalGedrag & Organisatie
Volume33
Issue number4
Publication statusPublished - 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Robotization and meaningful work in logistic warehouses: threats and opportunities'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this