Routekaart voor implementatie van eHealth toepassingen in de zorg

Sanne Muiser, P.J.J.M. Melis, M.A. Oey, S.M.B. Robben

Research output: Other contributionProfessional

9 Downloads (Pure)

Abstract

Dit is de Routekaart voor de implementatie van eHealth toepassingen. Deze route-kaart is speciaal ontwikkeld voor mensen werkzaam in de zorg en voor ondernemersdie zorgtechnologie (of eHealth) aanbieden. De Routekaart helpt bij het vinden van de weg om nieuwe zorgtechnologie te implementeren. Het is geen navigatiesysteem, dat precies vertelt waar naartoe je moet om het einddoel te bereiken. De Routekaart geeft inzicht in het proces van implementatie, laat zien waar je in het proces bent en geeft informatie over de verschillende rollen en activiteiten die bij succesvolle implementatievan belang zijn. Want een ondernemer, die zijn toepassing op de markt brengt, heeftandere vragen dan een medewerker in de thuiszorg, die een cliënt ondersteunt om detoepassing te gaan gebruiken. De Routekaart helpt om te zien waar de ‘andere kant’behoefte aan heeft of tegenaan loopt. Dat is geen vast proces met een duidelijk beginen eind, maar een proces waarin je soms een stapje terug of opzij zet om vervolgensweer verder te komen.De ultieme wens van zorgmedewerkers is om alle technologie in één systeem te kunnengebruiken... een wens die niet op korte termijn gerealiseerd kan of zal worden. De im-plementatie van zorgtechnologie is geen makkelijk proces. Het vraagt investeringen vanzorgorganisaties en zorgondernemers om elkaar te leren begrijpen en elkaars taal tespreken. Deze Routekaart biedt een praktische ondersteuning om dit proces te verge-makkelijken.De Routekaart is ontwikkeld in nauwe samenwerking met twee zorgorganisaties (meer-dere locaties) en vijftien ondernemers, ondersteund met een bijdrage vanuit EFRO.
Original languageDutch
Number of pages18
Publication statusPublished - 2022

Cite this