Samen investeren in succesvolle winkelgebieden: Succesfactoren voor collectieve interventies in binnenstedelijke winkelgebieden

Tessa Vosjan, Anne Risselada

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

eel gemeenten werken samen met winkeliers, vastgoedontwikkelaars en beleggers aan een gezamenlijke lokale aanpak om het winkelgebied aantrekkelijk te maken. In vrijwel alle Nederlandse binnensteden zijn dan ook collectieven die via interventies de consumententrekkracht en de verblijfswaarde van het winkelgebied willen verhogen. Eerder deed de expertgroep Future Retail City van Shopping Tomorrow onderzoek naar welke interventies de meeste toegevoegde waarde hebben voor (de stakeholders van) de binnenstad. Daarbij zijn de 21 praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland in beeld gebracht.

In de nieuwe publicatie ‘Samen investeren in succesvolle winkelgebieden’ is aan de hand van deze cases nader onderzoek gedaan naar de succesfactoren van de zeven type interventies. De lessons learned uit de cases laten niet alleen het belang van het collectief zien, maar ook de grote rol van maatwerk op verschillende schaalniveaus, in winkelgebieden, dorpskernen of aanloopstraten. De sociale dynamiek en het gedrag van mensen krijgen daarbij veel aandacht. De publicatie levert waardevolle inzichten op voor gemeenten en andere stakeholders die bezig zijn met de positionering van hun centrum, kern of winkelgebied.
Original languageDutch
PublisherRetailagenda
Number of pages28
Publication statusPublished - 4 Sept 2018

Cite this