Samenhang in vreemdetalencurricula: een verkenning van onderwijs- en toetspraktijken in het voortgezet onderwijs

Translated title of the contribution: Alignment in foreign language curricula: an exploration of secondary school teaching and assessment practices

Charline Rouffet, Catherine van Beuningen, Rick de Graaff

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

25 Downloads (Pure)

Abstract

Communicatieve leerdoelen die op landelijk niveau opgenomen zijn in de eindtermen voor de moderne vreemde talen worden niet altijd weerspiegeld in de dagelijkse les- en toetspraktijken. Omdat in een curriculum samenhang tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing (‘constructive alignment’) een voorwaarde is voor effectief onderwijs, is het van belang om inzicht te krijgen in (oorzaken van) een mogelijk gebrek daaraan. Charline Rouffet, Catherine van Beuningen en Rick de Graaff onderzochten de mate van samenhang in vreemdetalencurricula tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing, en de factoren die daarop van invloed kunnen zijn. Uit de resultaten blijkt dat leeractiviteiten en toetsing voornamelijk gericht zijn op kennis van grammaticaregels en woordenschat zonder toepassing in de praktijk, en op leesvaardigheid. Externe factoren, zoals beschikbaar les- en toetsmateriaal, en conceptuele factoren, zoals opvattingen van docenten over het leren van talen, blijken bij te dragen aan dit gebrek aan samenhang. Toetsing die niet in lijn is met de communicatieve leerdoelen heeft met name een negatief sturend effect op leeractiviteiten, en daarmee op de implementatie van effectief communicatief vreemdetalenonderwijs in de praktijk.
Translated title of the contributionAlignment in foreign language curricula: an exploration of secondary school teaching and assessment practices
Original languageDutch
Pages (from-to)3-17
JournalLevende Talen Tijdschrift
Volume23
Issue number3
Publication statusPublished - 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Alignment in foreign language curricula: an exploration of secondary school teaching and assessment practices'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this