Storm in Amsterdam: Inzicht in cultuurverandering tijdens een organisatietransformatie

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting: Voor een succesvolle organisatietransformatie is een verandering van de organisatiecultuur noodzakelijk. Een ingrijpende verandering in de organisatieconfiguratie (structuur) dient gepaard te gaan met een verandering in de mindset van de medewerkers (cultuur) die hen in staat stelt de vereiste verandering te realiseren. Dit uitgangspunt wordt in deze casestudy verder verkend. Daarbij is onderzocht hoe cultuurverandering vorm krijgt in relatie tot een transformatie. Inzicht in deze relatie is niet alleen voor onderzoekers interessant. Managers die van plan zijn een ingrijpende herstructurering door te voeren, moeten direct aandacht besteden aan de organisatiecultuur, zo toont dit onderzoek aan.
Original languageDutch
Pages (from-to)26-50
Journaltijdschrift voor management en organisatie
Volume74
Issue number1
Publication statusPublished - 2020

Cite this