Stuart, K. (2010). A study of the relationship between historical analysis and student achievement in eight grade American history

Myrthe Corbijn, K. Stuart (Editor)

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

21 Downloads (Pure)

Abstract

De onderzoeker beschrijft een onderzoek waarbij eight grade students (vergelijkbaar met leerlingen uit de tweede klas van het Nederlandse voortgezet onderwijs) van één school ruim een half jaar zijn getest op historisch redeneren en begrijpend lezen. Stuart is geïnspireerd geraakt door de gebrekkige Amerikaanse economische positie op het wereldtoneel. De auteur benadrukt dat de economische crisis van 2008 te wijten is aan twee factoren. Allereerst is er de steeds sterker wordende positie van China. Als tweede noemt Stuart een interne oorzaak. Volgens hem missen de Amerikanen tegenwoordig het creatieve en/of kritische denken en het vermogen om op een intelligente manier 'outside-the-box' te denken. Stuart benadrukt dat oplossingen voor de lange termijn niet worden bedacht omdat het kritische denken op scholen niet wordt gestimuleerd of zelfs wordt gedwarsboomd. Door de invoering van de 'No Child Left Behind'-wet uit 2001 zijn op scholen steeds meer gestandaardiseerde toetsen ingevoerd. Deze toetsen testen tot grote ergernis van leraren vooral het (laagste) denkniveau van reproductie. Omdat docenten de leerlingen op deze testen moeten voorbereiden, hebben ze geen tijd om bepaalde onderwerpen wat verder uit te diepen. Volgens Stuart is er door deze ontwikkeling geen tijd meer om kritische denkvaardigheden bij leerlingen te stimuleren, vaardigheden die passen bij historisch redeneren. De nadruk die wordt gelegd op de standaardtesten staat volgens Stuart het kritische denken in de weg. Uit onderzoek van het Nationaal Educatief Centrum is gebleken dat het onderwijs in de Verenigde Staten tussen 1970 en 2005 geen progressie heeft gemaakt. Stuart benadrukt dat het Amerikaanse onderwijs niet de nodige veranderingen doormaakt die nodig zijn voor een land dat een leidende rol speelt in de wereld. Om studenten een bijdrage te laten leveren aan creatieve oplossingen voor de nationale problemen is volgens Stuart kritisch denken noodzakelijk
Original languageDutch
JournalONBEKEND
Publication statusPublished - 2012

Cite this