Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie: De dood als startpunt: een onderzoek naar de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie

I.R. Adema, R. Duzijn, W.G.H.M. van der Putten, C.J. de Poot, U.J.L. Reijnders, Tj.G. Wiersema, Tina Dorn, Manon Ceelen, Udo Reijnders

Research output: Book/ReportReportProfessional

36 Downloads (Pure)

Abstract

Op verzoek van de ambtsvoorganger van de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft de taskforce in de periode maart tot en met december 2017 onderzoek gedaan naar de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie. Aanleiding daarvoor was het rapport ’De lijkschouw en sectie beschouwd’ van het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI). Daarin wordt verondersteld, dat de keten voorafgaand aan de beslissing van de officier van justitie tot het laten uitvoeren van een gerechtelijke sectie niet goed functioneert en dat daardoor mogelijk een aantal strafbare feiten met dodelijk gevolg wordt gemist. De taskforce is tot de conclusie gekomen, dat het Nederlandse systeem tot goede resultaten kan leiden, maar dat het systeem beter zou kunnen functioneren als maatregelen worden genomen op het gebied van opleidingen, informatiehuishouding e.d. Verbeteringen in de uitvoering zijn nodig. De taskforce heeft onvoldoende harde informatie gevonden waarmee zij de veronderstelling in het NFI-rapport dat strafbare feiten zijn gemist kan bevestigen of ontkrachten. Uit het onderzoek is gebleken dat er buiten het CBS nauwelijks informatie beschikbaar is die op een zeker geaggregeerd niveau een landelijk beeld geeft. Wel heeft de taskforce dankbaar gebruik kunnen maken van informatie die de ketenpartners beschikbaar stelden.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherTaskforce lijkschouw en gerechtelijke secties
Number of pages146
ISBN (Print)9789053482421
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

Cite this