The measurement of atmospherics

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

De sfeer van een ruimte of omgeving is een belangrijke factor in de beleving van die ruimte door een bezoeker. Om het belang van de factor sfeer te kunnen vaststellen is een goed meetinstrument nodig. In deze studie wordt een voorstel gedaan voor een dergelijk meetinstrument. Hiertoe wordt een meta-analyse uitgevoerd op bestaande empirische en theoretische studies naar sfeer. Deze studies komen uit de marketingliteratuur en uit museum studies. Winkels en musea zijn twee relevante voorbeelden van waar sfeer een evidente rol speelt in de ervaring van bezoekers en hun gedrag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vanuit deze disciplines redelijk wat aandacht is geweest voor sfeer.
Original languageEnglish
Place of PublicationDeventer
PublisherPlan B
Commissioning bodyNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
Number of pages82
ISBN (Electronic)9789081316187
Publication statusPublished - 2018

Fingerprint Dive into the research topics of 'The measurement of atmospherics'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this