Tussen terugverlangen en vooruit bewegen: de impact van de coronapandemie op werk en welzijn in het hbo

Translated title of the contribution: Between longing for the past and moving forward: the impact of the corona pandemic on work and well-being in universities of applied sciences

Research output: Book/ReportBookProfessional

374 Downloads (Pure)

Abstract

De COVID-19 pandemie en de lockdownmaatregelen die daar het
gevolg van waren, hadden een grote invloed op het Nederlandse hoger
beroepsonderwijs. Er was sprake van een plotselinge digitale én sociale
transformatie van werk, onderwijs en onderzoek, met positieve en
negatieve eff ecten. Wat betekende dit voor de betrokkenen? Hoe
ervoeren zij het thuiswerken, het online vergaderen en lesgeven?
In hoeverre is de organisatie van het werk blijvend veranderd na
het opheff en van de beperkende maatregelen? The Work Lab van de
Hogeschool van Amsterdam ging op zoek naar een antwoord op deze
vragen en deed van mei 2020 tot januari 2023 onderzoek naar de impact
van de coronamaatregelen op het werk en welzijn van medewerkers.
In een intensieve periode met steeds wisselende omstandigheden
onderzochten we dit met een combinatie van onderzoeksmethoden,
waaronder een grootschalig survey, interviews, een dagboekstudie en
een analyse van secundaire data.
In deze publicatie presenteren we de belangrijkste bevindingen, aan
de hand van zes thema’s: verandering in werk en onderwijs, hybride
werken, informeel sociaal contact, werkdruk, werk-privébalans, en
toekomstbeelden en -wensen. Met het onderzoek willen wij bijdragen
aan een beter begrip van de transformatie van het werk tijdens de
coronaperiode. We gaan nadrukkelijk in op het langetermijneff ect van
de veranderingen – leidde de coronapandemie tot een heftige, maar
tijdelijke aanpassing, of is er sprake van een blijvende transformatie?
In een aantal concrete aanbevelingen presenteren we ontwikkel- en
oplossingsrichtingen voor het vormgeven van het werk in het hbo in
de toekomst.
Translated title of the contributionBetween longing for the past and moving forward: the impact of the corona pandemic on work and well-being in universities of applied sciences
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherAcademische Uitgeverij Eburon,
Number of pages111
ISBN (Print)9789463014809
Publication statusPublished - Nov 2023

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Between longing for the past and moving forward: the impact of the corona pandemic on work and well-being in universities of applied sciences'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this