Van de boekenredactie

Research output: Contribution to journalEditorialAcademicpeer-review

9 Downloads (Pure)

Abstract

In 2015 werd in Nederland een aantal wetten ingevoerd (of gewijzigd), die samen grote invloed hebben gehad op de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor die inwoners die op een of meer levensterreinen ondersteuning nodig hebben. In een brief van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Plasterk, werden de wetswijzigingen aangeduid als ‘decentralisaties’ en werden de beleidsterreinen waarop de wetten betrekking hebben samen aangeduid als ‘het sociale domein’ (Kamerstukken II, 2013). Op dit sociale domein is een veelheid aan professionals werkzaam, die meestal een mbo- of hbo-opleiding sociaal werk, met alle variaties daarbinnen, hebben genoten. Over de doorwerking van de veranderingen binnen het sociale domein op zowel de burgers die ondersteuning nodig hebben als op de sociaal werkers die die ondersteuning moeten geven, verschenen kort na elkaar twee publicaties, die interessante aspecten laten oplichten. In deze boekenrubriek bespreek ik de consequenties van de transformatie voor de sociaal werker aan de hand van deze twee uitgaven en het recente Beroepsprofiel van de Sociaal Werker (Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk, 2022).
Original languageDutch
Pages (from-to)21-22
JournalJournal of Social Intervention: Theory and Practice
Volume32
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Cite this