Verbinden van Fysiek en Sociaal: Biometrisch actieonderzoek naar leefbare straten

Research output: Web publication or non-textual formWeb publication or websiteProfessional

244 Downloads (Pure)

Abstract

Hoe schept de fysieke ruimte de juiste condities voor haar gebruikers? Dit is een terugkerende uitdaging bij iedere gebiedsontwikkeling en herontwikkeling. In de huidige tijd is het temeer urgent vanwege de vergaande verdichting van onze steden, de stedelijke vernieuwing en de introductie van nieuwe 'on-Nederlandse' woonmilieus. Zo verdubbelt het aantal woontorens van boven de honderd meter de komende zes jaar. Hoe zorgen we dat die nieuwe fysieke ruimtes een leefbare woonomgeving creëren? Deze vraag is specifiek relevant voor het schaalniveau van de straat. Dat is onze gedeelde publieke ruimte en maken we dagelijks 'de sociale stad'. Nieuwe biometrische technologie biedt de kans om de relatie tussen fysiek en sociaal beter in beeld te krijgen.
Original languageDutch
Place of Publication's-Hertogenbosch
PublisherRuimte + Wonen
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 21 Nov 2019

Cite this