Verschuivende beelden: lerarenopleiders en de hobbelige weg van nascholing naar professionalisering

Pieter Leenheer, Marco Snoek

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Professionalisering van leraren is naar ons oordeel een essentieel onderdeel van lerarenopleiding, deels omdat het om een doorlopende ontwikkelingslijn gaat die niet stopt bij het behalen van het diploma, deels omdat professionalisering van zittende leraren een feedbackfunctie voor de initiële opleiding vervult. Maar dat is, zoals de nu volgende geschiedenis laat zien, zeker geen vanzelfsprekende zaak. In dit hoofdstuk schetsen we hoe de visie op de ontwikkeling van leraren na afloop van de initiële lerarenopleiding verschoof van nascholing naar professionalisering en hoe de rol van de lerarenopleiders en lerarenopleiding verschoof van een sleutelrol naar de zijlijn, en inmiddels langzaam richting die van partner. Of die ontwikkeling doorzet, zal voor een niet gering deel afhangen van de mate waarin lerarenopleiders professionalisering zien als een integraal onderdeel van hun werk.
Original languageDutch
Title of host publicationVijftig jaar leraren opleiden
EditorsGerda Geerdink, Anja Swennen
Place of PublicationAmsterdam
PublisherBoom Uitgevers
Chapter25
Pages317-330
ISBN (Print)9789024438358
Publication statusPublished - Nov 2021

Cite this