Verslag Monitoronderzoek Leraar, een Kleurrijk Beroep: versie 2021

Research output: Book/ReportReportProfessional

26 Downloads (Pure)

Abstract

In 2018 startte – in het kader van het actieplan Lerarentekort Amsterdam – een project met als doel de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar in Amsterdam te versterken om daarmee te stimuleren dat Amsterdamse leraren met plezier en passie in het (Amsterdamse) onderwijs blijven werken. Het belangrijkste aangrijpingspunt hiervoor is het vergroten van de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling van leraren, daarbij geïnspireerd door het Beroepsbeeld voor de leraar . De premisse is dat het ervaren van ontwikkelmogelijkheden leidt tot meer arbeidssatisfactie en – als gevolg daar van – tot retentie, tot het willen blijven werken in het onderwijs.

Het hier gepresenteerde monitoronderzoek dient opnieuw ter evaluatie van de inspanningen: doen de leergangen wat ze moeten doen; wat leveren ze daadwerkelijk op in termen van het ervaren van meer mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling? Ze worden – waar relevant – verslagen in CIMO-termen, zodat er ook zicht ontstaat op de mechanismes onder de opbrengsten. De uitkomsten van dit onderzoek worden daarmee bruikbaar voor het vervolg van het project.

De vraag is dus in welke mate deze outcomes nu bewerkstelligd zijn; welk inzicht is er ontstaan ten aanzien van loopbaanperspectief en -ontwikkeling? Wat doen de docenten daarmee/ wat zijn ze voornemens te doen? Waar lag dat vooral aan, en wat zou nog beter kunnen?
Original languageDutch
Commissioning bodyGemeente Amsterdam
Number of pages33
Publication statusPublished - 21 Dec 2021

Cite this