Voorkomen beter dan genezen

Translated title of the contribution: A stitch in time saves nine

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

378 Downloads (Pure)

Abstract

In de veranderende verhoudingen tussen overheid en burgers wordt steeds meer verwacht van de zelfredzaamheid van mensen. De veronderstelling hierbij is uiteraard dat burgers veelal zelfredzaam (willen) zijn en dat, wanneer ze dat niet (kunnen) zijn, ze hun weg vinden naar een passend ondersteunend aanbod. Hoewel iedereen intuïtief aanvoelt dat voorkomen beter is dan genezen, vraagt zelfredzaamheid in eerste instantie vooral om vaardigheden in zelfdiagnose.
Deze vaardigheden kunnen echter alleen worden aangeleerd als er een bepaald bewustzijn is van de risico’s van de financiële situatie. Beter inzicht in hoe bewoners zelf hun financiële situatie ervaren is daarom essentieel om het ondersteuningsaanbod beter te laten aansluiten op de behoeften van bewoners. Via onderzoek en experiment moet er meer inzicht komen op de vraag in hoeverre mensen zelfredzaam (denken te) zijn en hoe deze zelfredzaamheid
bevorderd kan worden.
Translated title of the contributionA stitch in time saves nine
Original languageDutch
Title of host publicationLaboratorium Amsterdam
Subtitle of host publicationwerken, leren, reflecteren
EditorsStan Majoor, Marie Morel, Alex Straathof, Frank Suurenbroek, Willem van Winden
Place of PublicationBussum
PublisherTHOTH
Pages91-100
ISBN (Print)9789068687361
Publication statusPublished - 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A stitch in time saves nine'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this