We hebben weinig tijd, dus laten we vertragen... Onderzoek naar interventies in het vo, mbo en hbo om loopbaanbegeleiding meer van iedereen te maken.

Translated title of the contribution: We're short on time, so let's slow down...: Research into interventions in secondary, intermediate and higher vocational education to make career guidance more the responsibility of everyone.

Research output: Book/ReportReportProfessional

18 Downloads (Pure)

Abstract

Dit project maakt onderdeel uit van een groter onderzoeksprogramma van het NRO genaamd ‘Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort – een integraal perspectief op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland’. We hebben onderzocht wat docententeams nodig hebben om leerlingen of studenten te begeleiden in de ontwikkeling van hun (school)loopbaan, met oog voor expliciete en impliciete obstakels die verschillende groepen op hun route naar en door het hoger onderwijs tegenkomen. Dit onderzoeksproject bestond uit drie fasen waarin samen met organisaties in vo, mbo en hbo werd gewerkt aan het doel loopbaanbegeleiding meer van iedereen te maken: (1) de werving en de beslissing; (2) de Startdialoog; en (3) de professionaliseringstrajecten. Voorafgaand aan de professionaliseringstrajecten hadden de deelnemende organisaties zich eraan gecommitteerd stappen te zetten in een viertal doelstellingen. Op basis van de analyse van logboeken, gespreksverslagen, e-mailwisselingen en interviews hebben we zeven factoren onderscheiden die nodig bleken in de deelnemende organisaties: (1) ruimte voor dialoog; (2) management dat loopbaanbegeleiding ondersteunt en faciliteert; (3) aanjagers van loopbaanbegeleiding die weten hoe ze het management meekrijgen; (4) aanjagers van loopbaanbegeleiding die zichzelf zichtbaar maken in de organisatie en vertrouwen uitstralen; (5) aanjagers van loopbaanbegeleiding die het team meenemen; (6) kaders voor loopbaanbegeleiding die motiveren (wat is het, van wie is het, waar zit het? Loopbaanbegeleiding is groter dan studiekeuzebegeleiding en het afdraaien van lesjes: het is groots maar het kan iets kleins zijn; je doet het al; en je mag jezelf zijn); en (7) kennis en vaardigheden voor het bieden van loopbaanbegeleiding.

Deze resultaten leren ons dat organisaties altijd moeten beginnen met het creëren van een context waarin stappen gezet kunnen worden naar het uiteindelijke doel om loopbaanbegeleiding meer van iedereen te maken. Een dergelijke context voldoet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan: (1) slim organiseren (we hebben haalbare en organiseerbare stapjes voor leidinggevenden geformuleerd); (2) professionele ruimte benutten (we hebben geformuleerd hoe overlegmomenten kunnen worden benut voor vertraging en verbinding); en (3) aanjagen (we hebben geformuleerd hoe aanjagers zichzelf en het thema zichtbaar kunnen maken, proactief kunnen handelen en ruimte in kunnen nemen). Vanuit deze drie voorwaarden kan effectiever gewerkt worden aan het aanleren van kennis en vaardigheden op het gebied van loopbaanbegeleiding.

Translated title of the contributionWe're short on time, so let's slow down...: Research into interventions in secondary, intermediate and higher vocational education to make career guidance more the responsibility of everyone.
Original languageDutch
Number of pages63
Publication statusPublished - 20 Nov 2023

Fingerprint

Dive into the research topics of 'We're short on time, so let's slow down... Research into interventions in secondary, intermediate and higher vocational education to make career guidance more the responsibility of everyone.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this