Whitepaper Nature-inclusive guiding principles: two-year research into Nature-inclusive Area Development

Translated title of the contribution: Whitepaper Natuurinclusieve Uitgangspunten: tweejarig onderzoek naar natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling

G. Spanjar (Editor), P. Limpens (Editor), E.F. van Battum, S.K. Schramkó, S.J. Edens, L. Lenders, F. Suurenbroek, R.M. Reynolds, J. van Dijk, Sara Duisters, T. Fontani, F. De Greew, D. Föllmi, F. Colombo, J. Kluck, E. Melet, G. Hilgeman, E. Konings, E. Wesselink, A. BoonF. Ortega Exposito, S. Heldens, N. John, S. Peuling, I. Rovers, A. Rozema, R. Boertje, S. Heins, D.J. Stobbelaar, B. van de Wiel

Research output: Contribution to conferencePaperProfessional

25 Downloads (Pure)

Abstract

Urban nature enhancement is a theme that needs to be considered across different scale levels. From pocket parks and façade greening to urban green infrastructure, biodiversity thrives best through connectivity.

In the SIA-project Nature-inclusive Area Development, four universities of applied sciences - Aeres University of Applied Sciences, Avans UAS, Amsterdam UAS, and Van Hall Larenstein UAS- researched three scale levels of area development to accelerate the transition to nature-inclusive area development. This was linked to three case studies: Waarder Railway Zone (building), Knowledge Mile Park (KMP - street - Amsterdam), and Almere Centre-Pampus (area). The case studies represent common types of urban interventions, such as small-scale new developments, improvement of public space, and inner-city densification. Despite each case having its own thematic focus - biobased materials (Waarder Railway Zone), natural greening (KMP), and governance (Almere) - cross-pollination took place through sub-studies and
collaboration between universities. The following pages present the main results and lessons learnt.


Stedelijke natuurversterking is bij uitstek een thema dat door de schalen heen moet worden bekeken. Van pocket park en gevelbekleding tot stedelijke groenstructuur, de biodiversiteit komt het beste tot bloei door samenhang.

In het SIA-project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling onderzochten vier hogescholen - Aeres Hogeschool, Avans Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Van Hall Larenstein - drie schaalniveaus van gebiedsontwikkeling om de transitie naar natuurinclusieve gebiedsontwikkeling te versnellen. Gekoppeld aan drie casussen waren dit: gebouw (Spoorzone Waarder), straat (Knowledge Mile Park - KMP - Amsterdam), en gebied (Almere Centrum-Pampus). De casussen belichten veelvoorkomende typen ingrepen, zoals kleinschalige nieuwbouw, verbetering van de publieke ruimte, en binnenstedelijke woningbouw. Ondanks dat elke case een eigen thematisch zwaartepunt had - biobased materialen (Spoorzone Waarder), natuurlijke vergroening (KMP), en governance (Almere) - heeft via deelonderzoeken en tussen hogescholen kruisbestuiving plaatsgevonden. De white paper geeft de belangrijkste resultaten en lessen hiervan weer.
Translated title of the contributionWhitepaper Natuurinclusieve Uitgangspunten: tweejarig onderzoek naar natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling
Original languageDutch
Publication statusPublished - 28 Mar 2024
EventSlotbijeenkomst Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling - Natural Pavilion, Almere, Netherlands
Duration: 28 Mar 202428 Mar 2024
https://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/projecten/designing-future-cities/natuurinclusieve-gebiedsontwikkeling.html

Seminar

SeminarSlotbijeenkomst Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling
Country/TerritoryNetherlands
CityAlmere
Period28/03/2428/03/24
Internet address

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Whitepaper Natuurinclusieve Uitgangspunten: tweejarig onderzoek naar natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this