Yarema, A. (2002). A decade of debate: improving content and interest in history education?

Saskia Kippersluis, A. Yarema (Editor)

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

11 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt verslag gedaan van literonderzoek naar pogingen om het geschiedenisonderwijs in de Verenigde Staten te verbeteren in de jaren tachtig en begin negentig. In de jaren tachtig en begin negentig bleek dat de kwaliteit van de kennis van Amerikaanse studenten over Amerikaanse en wereldgeschiedenis sterk te wensen overliet. Reacties op deze alarmerende uitkomsten gaven aan dat er ingrijpende veranderingen nodig waren, zowel in het curriculum als in de leraaropleidingen. Minstens tien achtereenvolgende jaren verplicht geschiedenisonderwijs waren nodig, extra eisen aan de leraren werden voorgesteld. Er kwamen ook geluiden die zich niet zozeer richtten op kwantiteit als wel op meer kwaliteit. Geschiedenisonderwijs zou teveel draaien om de docent, het leerboek en feitenkennis en te weinig om wat studenten er zelf van maakten en dachten. De leerboeken zouden te veel algemene conclusies bevatten en teveel het resultaat zijn van compromissen. Het debat over spannende historische issues ontbrak evenals de spanning van conflicterende standpunten. De macht van sleutelgroeperingen in de Amerikaanse samenleving zou hiervan een oorzaak zijn, evenals een afzijdige houding van de wetenschappelijke wereld naar de uitgevers toe. Ook was er aandacht voor het vastzitten aan het mandaat van het leerboek. Docenten zouden hiervan los moeten kunnen komen en zelf met enthousiasme en eigen inzichten en opdrachten de studenten moeten benaderen
Original languageDutch
Pages (from-to)389-398
JournalHistory teacher
Volume35
Issue number3
Publication statusPublished - 2011

Cite this